× Search

Nieuwsberichten

SuperUser Account
/ Categories: De Schelp

IN 2016 WORDT DE PVF GELEIDELIJK INGEVOERD

Iedereen heeft recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom komt er Persoonsvolgende Financiering (PVF).

PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

  • trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)
  • trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Het BOB is op termijn bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. In eerste instantie zal het toegekend worden aan personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH.

Het PVB is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Meerderjarigen kunnen sinds 1 april 2016 een PVB aanvragen.

Een filmpje over de Persoonsvolgende Financiering (PVF) vind je op
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671459

Next Article Advies bij het zoeken en gebruiken van hulpmiddelen die de communicatie ondersteunen
Print
4552